Thassos, Thassos White Honed  Marble Tile 2 3/4x5 1/2

Thassos, Thassos White Honed Marble Tile

23/4"x51/2"x3/8"
Thassos White Extra Honed  Marble Tile 12x12

Thassos White Extra Honed Marble Tile

12"x12"x3/8"
Thassos White Extra Honed  Marble Tile 12x24

Thassos White Extra Honed Marble Tile

12"x24"x3/8"