Thassos, Thassos Mármol Blanco Apomazado 2 3/4x5 1/2

Thassos, Thassos White Honed Marble Tile

23/4"x51/2"x3/8"
Thassos Mármol Blanco Extra Bruñido 12x12

Baldosa de mármol Thassos blanco extra apomazado

12"x12"x3/8"
Thassos Mármol Blanco Extra Bruñido 12x24

Baldosa de mármol Thassos blanco extra apomazado

12"x24"x3/8"