Thassos, Thassos Beyaz Honlanmış Mermer Karo 2 3/4x5 1/2

Thassos, Thassos Beyaz Honlanmış Mermer Karo

23/4"x51/2"x3/8"
Thassos Beyaz Ekstra Honlanmış Mermer Karo 12x12

Thassos Beyaz Ekstra Honlanmış Mermer Karo

12"x12"x3/8"
Thassos White Extra Honed  Marble Tile 12x24

Thassos Beyaz Ekstra Honlanmış Mermer Karo

12"x24"x3/8"