Thassos Baldosa de mármol blanco pulido 2 3/4x5 1/2

Thassos Baldosa de mármol blanco pulido

23/4"x51/2"x3/8"
Thassos White Extra Polished  Marble Tile 12x12

Thassos White Extra Polished Marble Tile

12"x12"x3/8"
Thassos White Extra Polished  Marble Tile 12x24

Thassos White Extra Polished Marble Tile

12"x24"x3/8"
Thassos White Extra Polished  Marble Tile 18x18

Thassos White Extra Polished Marble Tile

18"x18"x3/8"
Thassos White Extra Polished  Marble Tile 18x18

Thassos White Extra Polished Marble Tile

18"x18"x1/2"